Înscriere Online - INDIVIDUAL

Numele (obligatoriu)

Prenumele (obligatoriu)

Categorie de vârstă

10-1415-1920-35

Pentru categoriile 10-14, 15-19 este obligatoriu completarea și semnarea de câtre un părinte: Declarația părinților
Descărcabil de pe linkul: Declarația părinților
Acest document trebuie adus la eveniment.

CNP

Data nașteri

Adresa (obligatoriu)

Sex (obligatoriu)

FemininMasculin

Număr telefon

E-mail (obligatoriu)

Declar ca am luat la cunoștință regulamentul "UFO RUNNING" şi particip pe proprie răspundere.

ProRacers-UFO Run

Categorii

Categoriile la care se pot inscrie  participantii atât la feminin cât și la masculin sunt:

10-14 ani

14-18 ani

19-35 ani

Incadrarea in categoria de varsta se va face in functie de varsta implinita pana la data concursului.

[vc_wtr_icon_box size=”standard” type_icon=”web|fa fa-calendar” label=”Data eventului:” delay=”0″]

11 noiembrie 2017

[vc_wtr_icon_box size=”standard” type_icon=”web|fa fa-location-arrow” label=”Locație:” delay=”0″]

Satu Mare (micro 17 – parcul UFO)

[vc_wtr_icon_box size=”standard” type_icon=”web|fa fa-clock-o” label=”Program:” delay=”0″]
 • 9:00-10:00 – înscriere și ridicarea pachetelor de concurs echipe
 • 9:30-11:30 – înscriere și ridicarea pachetelor de concurs individual
 • 10:00 – start categoria 10-14 ani concurs pe echipe
 • 10:30 – start categoria15-19 ani concurs pe echipe
 • 11:00-11:30 – premiere concurs pe echipe
 • 12:00 – start categoria 10-14 ani concurs individual
 • 12:30 – start categoria 15-19 ani concurs individual
 • 13:00 – start categoria 20-35 ani concurs individual
 • 14:00 – premiere
[vc_wtr_icon_box size=”standard” type_icon=”web|fa fa-users” label=”Categorii:” delay=”0″]

Traseul concursului este de tip circuit cu lungimea de aproximativ 1 km.

La concursul individual se vor parcurge după cum urmează:

 • categoria 10-14 ani: 3 ture
 • categoria 15-19 ani: 5 ture
 • categoria 20-35 ani: 7 ture.

Categorii individual:

 • Masculin:
  – 10-14 ani
  – 15-19 ani
  – 20-35 ani
 • Feminin:
  – 10-14 ani
  – 15-19 ani
  – 20-35 ani
[vc_wtr_icon_box size=”standard” type_icon=”currency|fa fa-money” label=”Finantatori:” delay=”0″]

Satu Mare

Rotary Satu Mare

Termeni şi condiţii – regulament de concurs

 1. Generalităţi

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la UFO Running, menţionat în continuare UFO Running.

1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv “PRO RACERS SATU MARE” si Societatea Carpatin Ardeleana Satu Mare.

1.3. UFO RUNNING este un concurs de tip open, fiind deschis tuturor alergatorilori amatori, începători sau avansaţi care are ca scop popularizarea miscarii in aer liber in randul tinerilor.

1.4. Înscrierea participanţilor se poate face prin inscriere inainte de data evenimentului sau înregistrarea la faţa locului.

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:

–  declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la UFO RUNNING, precum şi regulamentul competiţional

–  îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;

1.6. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, vreunui participant;

 1. Obligaţiile participanţilor

2.1.  Participarea la UFO RUNNING se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.

2.2.  Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.3.  Fiecare participant trebuie să semneze, la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la UFO RUNNING. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.

2.4.  Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.

2.5.  Preluarea numărului de concurs se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator.

2.6.  Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 

 1. Categorii şi traseu

3.1. Concurs pe echipe școlare

Vor participa echipe ale școlilor cu sediul în municipiul Satu Mare. Fiecare echipă va fi formată din 4 membrii, din care cel puțin una de sex feminin.

Concursul pe echipe va fi de tip ștafetă, fiecare membru al echipei parcurgând câte un tur de circuit.

3.2. Categorii de vârstă:

 • 10-14 ani
 • 15-19 ani

3.3. Concurs individual:

Vor participa copii și tineri în mod individual cu domiciliul în municipiul Satu Mare.

3.4. Categorii de vârstă:

 • 10-14 ani
 • 15-19 ani
 • 20-35 ani

3.5. Categorii de sex:

 • băieți
 • fete

3.6.. Traseul:

Traseul concursului este de tip circuit cu lungimea de aproximativ 4oo-5oo m.

La concursul individual se vor parcurge după cum urmează:

 • categoria 10-14 ani: 1 ture
 • categoria 15-19 ani: 3 ture
 • categoria 20-35 ani: 5 ture.

 

 1. Programul evenimentului:

 • 9:00-10:00 – înscriere și ridicarea pachetelor de concurs echipe
 • 9:30-11:30 – înscriere și ridicarea pachetelor de concurs individual
 • 10:00 – start categoria 10-14 ani concurs pe echipe
 • 10:30 – start categoria15-19 ani concurs pe echipe
 • 11:00-11:30 – premiere concurs pe echipe
 • 12:00 – start categoria 10-14 ani concurs individual
 • 12:30 – start categoria 15-19 ani concurs individual
 • 13:00 – start categoria 20-35 ani concurs individual
 • 14:00 – premiere

 

 1. Înscriere

5.1. Înscrierea la concursul individual se face on-line pe pagina de Internet www.proracers.ro/ufo sau la fața locului.

 

 1. Proceduri de concurs

6.1.  Şedinţa tehnică

Ședinţă tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi prezenta participanţilor este obligatorie.

6.2.  Cronometrajul

Cronometrarea se va face pe baza numarului de concurs si ture parcurse in paralel cu mai multi arbitri de traseu, la final se vor confrunta numarul de ture parcurse si se va nota ordinea sosirii. In cazul in care un concurent primeste o tura suplimentara de la primul concurent este automat retras din concurs si ramane cu numarul de ture parcurse.

6.3.  Numărul de concurs

 1. a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face pe baza unui act de identitate, personal în locul şi orele stabilite de organizator, publicate pe site.
 2. b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.

În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.4.  Startul

Startul se va da în data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.

6.5.  Retragerea din concurs/Abandon

 1. a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
 2. b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depăşească.  Respectaţi concurenţii mai lenţi.
 1. Protecţia mediului înconjurător

7.1.  Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2.  Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

 1. Penalizări/Descalificări

8.1.  Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite => descalificare.

8.2.  Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportament agresiv => descalificare.

8.3.  Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului => descalificare.

8.4.  Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă => descalificare.

8.5.  Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei => descalificare.

8.6.  Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv => descalificare.

8.7.  Doping => descalificare

 1. Reclamaţii/Contestaţii

9.1.  Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la finish-ul oficial.

 1. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului

10.1.  Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2.  Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

 

Vers. 1/01.11.2017

Aprobat comitetul directorial

Nume
Prenume
Data nașteri
Knoblich
Wilhelm
1995-01-15
Frigy
Levente
1985-09-22
Dudas
Mark
2002-08-14
Papp
Thomas
2002-12-05
Bartha
Botond
1980-05-12